Egyéb szakmai tevékenységek

 

 

Kutatási terv – bővítési folyamat

A pályázat során benyújtott kutatási terv tovább bővíthető a projekt során.

Munkavédelmi képviselők ágazatra jellemző képzési tananyagának kidolgozása

Az elkészülő oktatási anyag nem csupán a munkavédelmi képviselők számára biztosít fontos információkat, melyekkel a pályázati felhívásban meghatározott célok elérhetők, hanem alkalmas a munkáltatók általi, széles körében való terjesztésre is (online vagy nyomtatott formában).

Online munkavédelmi és munkaegészségügyi eszközök fejlesztése

Olyan eszköz fejlesztése, ami munkavállalók, munkáltatók és munkavédelmi képviselők számára is segítséget jelent a mindennapi munkavégzés során. Az alábbi két fejlesztést tartalmazza: Online munkavédelmi eszközök kidolgozása (tartalomfejlesztés), Online munkavédelmi eszközök (IT fejlesztés)

Tájékoztató kiadványok készítése

1. téma: A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései. (3000 példány / 4+60 oldal, A/5-ös méret, színes, ragasztott vagy irkafűzött);

2. téma: A raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében. (tervezett példányszám: 3000 db / tervezett műszaki specifikáció: 4+60 oldal, A/5-ös méret, színes, ragasztott vagy irkafűzött);

3. téma: A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és a munkavállaló szempontjából a raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén.(3000 példány / 4+60 oldal, A/5-ös méret, színes, ragasztott vagy irkafűzött);

4. téma: A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő programok lehetőséges tartalma a raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban dolgozó állomány körében, alkalmazási területeik, a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások. (3000 példány / 4+60 oldal, A/5-ös méret, színes, ragasztott vagy irkafűzött);

5. téma: A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban. (3000 példány / belív: 60 oldal, borító: 4 oldal, 90gr matt műnyomó, nyomás: 4+4C szín, kötészet: ragasztott vagy irkafűzött);

6. téma: A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása. (3000 példány / belív: 60 oldal, borító: 4 oldal, 90gr matt műnyomó, nyomás: 4+4C szín, kötészet: ragasztott vagy irkafűzött).

Médiakampány

A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításán kívüli média megjelenések – cél mind a közvetett, mind a közvetlen célcsoport 21 elérése.

Kutatás

Ha cél a munkabiztonság, illetve a munkaegészségügy komplex fejlesztése, akkor elengedhetetlen egy „mélyfúrás”, azaz kutatás. Ennek segítségével azonosítható, hogy milyen pszichoszociális, ergonómiai, stb. kockázatok lelhetőek fel az egyes alágazatokban, illetve a kapcsolódó munkakörök esetében. A kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmazó kutatások célja, hogy a megismert adatok birtokában megfelelő és hatékony – amennyiben ágazatspecifikusan lehetséges -, 22 protokollárisszerű szabályzatok kerülhessenek kialakításra mind a munkaegészségügy, mind pedig a munkabiztonság területein.

Honlap készítése

Jelen honlap egy tájékozódási felület a megszólított célcsoporttagok számára a szükséges arculati elemek használatával. Minden szakmai anyag feltöltésének helye.

Koordináció

A szakértői szint mellett kiemelten fontos az operatív közreműködők 23 szerepe – ők támogatják a projekt szakmai megvalósítását mind a hat konvergencia régióban. Feladatuk: projekt outputok terjesztése (kiadványok, kifejlesztett eszközök stb.), disszemináció, a menedzsmentszervezet támogatása, a projekt hatásainak mérésében való közreműködés, régiós szintű kapcsolattartás a célcsoporttagokkal.

Online munkabiztonsági és munkaegészségügyi eszközök (IT fejlesztés)

Online munkavédelmi és munkaegészségügyi eszközökhöz kapcsolódó informatikai fejlesztés ágazatspecifikus módon. Célcsoport: 24 munkavédelmi képviselők; munkavállalók; munkaadók. Az érdeklődők saját ágazatukra szabott, szakértők által összeállított kérdéssor alapján becsült, kiértékelt kockázati besoroláshoz jutnak hozzá.

Elérhető az alábbi linken: http://www.munkavedelem-postaesfutar.hu/

Online munkavédelmi eszközök kidolgozása (tartalomfejlesztés)

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység fejlesztését támogató online munkavédelmi eszközök készítése, pl. iratminták, jegyzőkönyvminták kidolgozása, kockázatértékelési módszertanok, felülvizsgálati adatlapok és módszertani útmutatók készítése, külső szolgáltató által biztosítva.

Az elkészült tanulmányok a Szakmai tartalom Tanulmányok menüpont alatt érhetők el.