Projektről

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a raktárorozás, tárolás és postai futárpostai tevékenység alágazatokban.

A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 3, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) Elsődleges cél a prevenció. A felmerülő problémák tekintetében a projekt során a hangsúlyt részben a mentális egészség területére helyezzük (többek között a pszichoszociális – pl. életveszélyből adódó stressz, időkényszer – tényezők pszichés állapotra gyakorolt hatása).

A projektben legalább ugyanilyen jelentőséget tulajdonítunk a munkaélettan (pl. képernyő előtt végzett munka következményei) területének és az esetleges fizikai veszélyforrásoknak is (pl. tűzveszély). A projekt során megfogalmazott célok, tervezett tevékenységek, képzések, a tájékoztató anyagok és kiadványok, illetve a megvalósuló kutatások négy fő tengely mentén írhatóak le, melyek egymással összhangban, számos elem esetén időben párhuzamosan folynak:

1. tengely – Az érintett alágazatokban jellemző foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági kockázatok azonosítása: a projekt központi eleme e területen a lektorált kutatási terv és annak a – szakértők, munkaadók és munkavállalók – észrevételei alapján kibővített változata, valamint az erre épülő kutatási szolgáltatások. Erre a szakmai anyagra is reflektálnak majd a projekt egyes tevékenységei (tananyagfejlesztés, munkavédelmi képviselők képzése, a létrehozandó online munkavédelmi eszközök).

2. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző egészségügyi és biztonsági veszélyek, hatások, problémák részletes elemzése, kockázatértékelés: e tengelyhez kapcsolódnak az olyan tevékenységek, mint például a munkavédelmi képviselők képzéséhez készülő oktatási anyagok, illetve a munkaadók és munkavállalók számára készülő tájékoztató anyagok, online munkavédelmi eszközök, iratminták, módszertani útmutatók, szakanyagok fejlesztése, valamint a szakmai minőségbiztosítási tevékenység. Mindennek szükségét indokolja a témakörben eddig végzett kutatások korlátozott száma.

3. tengely – Megoldási javaslatok, prevenciós intézkedések megfogalmazása, terjesztése: e tengely mentén szerepelnek egyrészt a rendezvények, valamint a különböző típusú kiadványok. Ezek között szerepelnek részletes, az érintett alágazatok tisztviselői és hivatásos állományi munkakörökre jellemző veszélyeket tárgyaló ismertetők, a dolgozóknak szánt prevenciós programokat taglaló kiadvány, illetőleg a munkavédelmi munkaeszközöket, az ülőmunka hatását és az innovatív informatikai eszközök hatását vizsgáló kutatások eredmény-beszámolói. Ide sorolható még a projekthez kapcsolódó honlap készítése az elkészült anyagok online változatának elérhetővé tételével, valamint a téma exponáltságát elősegítő kampánytevékenység. A tengely a munkavállalók mellett szintén célcsoportként kezeli a munkaadókat és a munkavédelmi képviselőket.

Kiemelt jelentőséget kapnak a projektben a regionális koordinátorok, akik a projekt tevékenységét koordinálják és támogatják (szakmai rendezvények biztosításával, kiadványok terjesztésével. A szakértői kör által kifejlesztett eszközök (kutatások, tanulmányok) elterjesztése és gyakorlati alkalmazása az elsődleges feladatuk, ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tartanak fenn az állománnyal, vagyis a projekt disszeminációját valósítják meg.

4. tengely – rendszerszintű változások megalapozása: a projekt része – a szemlélet-formáláson túl – a tapasztalatok alapján egy döntés-előkészítést segítő anyag eljuttatása az illetékesekhez, mely tartalmazza a munkahelyi egészségfejlesztést, illetve a munkakörülmények javítását célzó javaslatokat is.